BEZPEČNOST PRÁCE
POŽÁRNÍ OCHRANA
LEGISLATIVA
  • PO
  • BOZP
TOPlist

HLAVNÍ STRÁNKA

Hlavní stránka

 

Víte, co vše zahrnuje bezpečnost a ochrana zdraví při práci? Co vše je nutné zajistit pro bezpečný chod na pracovišti? Kdy a jak často je potřebné nechat zaměstnance proškolit z bezpečnosti práce a požární ochrany? Zavedení a následné dodržování zásad BOZP a PO je pro zaměstnavatele stále náročnější, neboť podmínkou je vysoká odbornost. Nedodržování předpisů pro zajišťování a řízení bezpečnosti práce, požární ochrany a nedodržování podmínek pracovního prostředí se zaměstnavatel vystavuje  sankcím ze strany kontrolních institucí.

Ochrana lidského života a zdraví vždy musí být naší prioritou a nikdy nesmí stát ve stínu ekonomických zájmů! Skutečně děláte maximum pro prevenci toho, co musí být vždy na prvním místě? Pokud chcete udělat víc, využijte mých služeb jejichž hlavní náplní je poskytnout komplexní servis v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dle platné legislativy. Nabízím zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, dle platné legislativy,  školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, poradenství v BOZP a PO.

Hasič

Cílem mých služeb je poskytnout zákazníkovi kompletní servis v uvedených oblastech a tím jej chránit před následky, které plynou z neznalosti legislativy a případných sankcí státních dozorových orgánů. Služby v oblasti BOZP a PO  poskytuji v rámci Břeclavi a celého Jihomoravského kraje.  Součástí komplexních služeb v oblasti BOZP a PO je jednání s orgány státního odborného dozoru.